Published: 2020-07-28

Thép gió trong gia công cơ khí

Nguyễn Văn Cảnh, Bùi Minh Tuấn, Lê Văn Cường, Đặng Văn Long, Trần Đình Duy
  • View 100
  • Page 32-41

Deep learning: The advanced security of IoT environment

Duong Thanh Linh, Khanh Duy, Ngoc Mai
  • View 92
  • Page 42-50