Published: 2019-10-28

Firewall Software for SQL Injection Prevention in Web-Based E-commerce

Cong Thanh Truong, Nguyen Khanh Khoa, Hoang-Sy Nguyen
  • View 0

Phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm mốc có khả năng sinh cellulase

Khấu Hoàng Kim Giao, Lê Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Lan Thanh, Trương Quốc Quyền
  • View 0

Corporate governance in Viet Nam – Practices from listed companies

Nguyễn Ngọc Uyên Vy, Bùi Quang Duy
  • View 0