PHÁT TRIỂN DU LỊCH KẾT HỢP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

Main Article Content

Trần Bảo Nguyên

Abstract

Môi trường luôn có vai trò quan trọng và không thể thiếu đối với đời sống sản xuất của xã hội loài người. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường luôn là mục tiêu trọng tâm, là nhiệm vụ hàng đầu ở Việt Nam mà thực tiễn đặt ra cho các chủ thể tham gia quá trình đó. Môi trường sẽ biến đổi theo hướng tích cực hay ngược lại phần lớn phụ thuộc vào thái độ và cách thức chúng ta khai thác, sử dụng môi trường phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là ngành du lịch - một ngành kinh tế có nhiều hoạt động không thể thoát ly yếu tố môi trường. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả tập trung phân tích khía cạnh thực hiện phát triển ngành du lịch kết hợp với bảo vệ môi trường của tỉnh An Giang đề tìm ra những điểm mạnh cũng như hạn chế. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp thúc đẩy quá trình kết hợp được diễn ra sâu rộng và đạt hiệu quả cao.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyên, T. (2019). PHÁT TRIỂN DU LỊCH KẾT HỢP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG. Binh Duong University Journal of Science and Technology, 1(3). Retrieved from http://jst.bdu.edu.vn/jst/article/view/293
Section
Articles