Nghiên cứu tỉ lệ xi măng trong hỗn hợp cọc xi măng đất tại khu vực Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương Nghiên cứu tỉ lệ xi măng trong hỗn hợp cọc xi măng đất tại khu vực Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương

Main Article Content

Nguyễn Huy Vững Nguyễn Huy Vững
http://orcid.org/

Abstract

Hiện nay, vấn đề xử lí nền đất yếu vẫn là một trong những nội dung phức tạp của công tác địa kỹ thuật. Việc kết hợp giữa giải pháp an toàn cho công trình và bài toán kinh tế là vấn đề cần phải nghiên cứu rất nhiều. Công nghệ xử lí nền đất yếu bằng cọc Xi măng - đất là một trong những giải pháp đã và đang nghiên cứu, sử dụng rộng rãi ở Việt Nam và trên thế giới. Bài báo giới thiệu về kết quả nghiên cứu tỉ lệ xi măng với đất tại khu vực Bình Nhâm - Thuận An – Bình Dương. Đây là một trong nhứng khu vực gần sông và có địa chất yếu, phức tạp trong quá trình xây dựng.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyễn Huy Vững, N. (2020). Nghiên cứu tỉ lệ xi măng trong hỗn hợp cọc xi măng đất tại khu vực Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương. Binh Duong University Journal of Science and Technology, 1(5), 17-23. Retrieved from http://jst.bdu.edu.vn/jst/article/view/1040
Section
Articles