Thông báo nhận bài viết cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Bình Dương Vol.6 No.2 (Quý II/2023)

2023-03-15

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường công bố kết quả  công trình nghiên cứu mới dựa trên các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế –  Pháp luật – Quản lý; Giáo dục – Khoa học xã hội nhân văn;  Khoa học kỹ thuật -   Khoa học công nghệ; Công nghệ sinh học – Y dược, Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Bình Dương trân trọng thông báo kế hoạch xuất bản Quý II/2023 và kính mời các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên trong và ngoài Trường tham gia viết bài, cụ thể như sau:

Yêu cầu về nội dung, hình thức và thể thức nhận bài:

  • Nội dung bài viết cần được trình bày bằng file Word theo thể lệ được đăng trên trang web của Tạp chí: https://jst.bdu.edu.vn/index.php/jst/about/submissions
  • Hình thức nhận bài: Các bài báo khoa học vui lòng gửi về địa chỉ email jst@bdu.edu.vn
  • Thời hạn nhận bài cho số xuất bản Vol.6 No.4 (Quý II/2023): Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/6/2023.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban biên tập qua email jst@bdu.edu.vn hoặc liên hệ ThS. Lưu Thanh Thảo Trâm — Phỏng Quản lý khoa học và Quan hệ đối ngoại, email: ltttram@bdu.edu.vn. Điện thoại: (+84) 274 3 871 387 hoặc 0868 508 373.

Trân trọng./.