Sinh viên và vấn đề tự học

Main Article Content

Nguyễn Thụy Thùy Diệu

Abstract

Bài viết trình bày về vấn đề tự học của sinh viên Trường Đại học Bình Dương. Đồng thời đưa ra những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả của việc tự học.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Diệu, N. (2020). Sinh viên và vấn đề tự học. Binh Duong University Journal of Science and Technology, 1(4). Retrieved from http://jst.bdu.edu.vn/jst/article/view/727
Section
Articles